HER2 receptorer

HER2 står for Human epidermal factor receptor 2. På overfladen af kroppens celler sidder der HER2 receptorer, som stimulerer cellerne og får dem til at dele sig. Hvis man har HER2 positiv brystkræft, sidder der et unormalt stort antal receptorer på cellernes overflade, som overstimulerer cellerne og får dem til at dele sig uhensigtsmæssigt.  

Af alle tilfælde af brystkræft er det 20-30 %, der har en HER2 positiv brystkræft og dermed har en forøget risiko for tilbagefald af sygdommen. Man får testet om man har HER2 positiv knude ved en biopsi (vævsprøve) fra kræftknuden.

Hvis man er HER2 positiv får man tilbudt 1 års behandling (17 injektioner) med Trastuzumab (Herceptin). Andre får behandlingen i en blodåre via et drop.

Trastuzumab modvirker HER2 positive kræftceller og ændre cellernes overflade.

Bivirkninger ved Herceptin:

Mulige bivirkninger ved herceptin er feber og kulderystelser. Disse bivirkninger optræder overvejende ved første behandling af lægemidlet, og i sjældne tilfælde ved efterfølgende behandlinger. Derudover ses også bivirkninger som kvalme, udslæt, svimmelhed og hovedpine. I sjældnere tilfælde ses også allergiske reaktioner, åndenød og blodtryksfald. Meget sjældent ses svær påvirkning af lungefunktionen.

Hos nogle patienter ses en nedsættelse i hjertets pumpefunktion. Ved disse patienter ophører behandlingen helt eller indtil hjertets pumpefunktion er oppe på den normale funktion igen. Hyppigheden af sværere hjertepåvirkning er heldigvis lav. Tidligere undersøgelser viser at dette kun er mellem 0,5% og 3% af behandlede med herceptin. Der vil før og under behandling med Herceptin blive foretaget målinger af hjertets pumpeevne, ved en såkaldt MUGA scanning.

Heldigvis tyder meget på at herceptins påvirkning af hjertet er forbigående og kan behandles med hjertemedicin.

herceptin