Antihormonbehandling

Østrogen receptorer
Østrogen er det kvindelige kønshormon. Når en kræftknude er østrogen receptor positiv (østrogenfølsom) betyder det, at brystkræften vokser når der er østrogen til stede i kroppen. Hvis ens kræftknude ikke vokser på østrogen, er kræften østrogen-receptor negativ. Man finder ud af om ens brystkræft er østrogenfølsom ved en biopsi (vævsprøve) af kræftknuden. Det er de fleste brystkræftknuder der er østrogen-receptor positive.

Ved en østrogen-receptor positiv bliver man tilbudt, at komme på anti-hormonbehandling. Anti-hormonbehandling hæmmer virkningen eller produktionen af østrogen i kroppen.

Der findes flere typer af anti-hormonbehandling:

Medicin, der hindrer dannelsen af østrogen:

  • Letrozol
  • Anastrozol
  • Exemestan

Disse præparater er også kaldet aromatasehæmmere og gives oftest til kvinder, der er kommet i overgangsalder.

Medicin, der blokerer virkningen af østrogen:

  • Fulvestrant
  • Tamoxifen

Forhindre østrogen bindes til kræftcellerne. Gives oftest til kvinder der ikke er gået i overgangsalderen.

Bivirkninger:
Bivirkninger til antihormon behandling kan omfatte hedeture, kløen i skridtet, udtøning af håret. Der kan også forekomme kvalme, væskeophobning i kroppen, mundtørhed samt uregelmæssighed og eventuelt ophør af menstruation. I sjældne tilfælde ses der årebetændelse.

Flere patienter udtrykker også at de oplever muskel- og ledsmerter på antihormonbehandling.

Dette er en liste over de mest kendte bivirkninger, men der kan forekomme flere og variere fra hvert præparat. Så husk altid at læse indlægssedlen.

antihormon2